הדפס מסמך

הגדרת נתב Zyxel Prestige 324

המדריך נכתב בשיתוף עם חברת נטלינק
הנותנת פתרונות ל-ADSL ולכבלים
 
 

מידע טכני:
 • נתב זה מתאים לחיבור כבלים או ADSL.
 • מאפשר חיבור עד 4 מחשבים ברשת.
 • FIREWALL מובנה בנתב.
 • אפשרות לשליטה על הנתב מרחוק.
 • תמיכה בפרוטוקולים PPTP/PPPoE
 • תמיכה מלאה ב UPnP
 • מידע נוסף באתר היצרן
ציוד דרוש:
 • נתב zyxel 324
 • לפחות 2 כבלי רשת RJ45
 • מודם כבלים
 • לפחות כרטיס רשת אחד 10/100
 • כמו כן לפני שאנו מתחילים בהגדרת הנתב יש לבדוק כי המודם מסונכרן ושהמודם מקבל כתבות IP תקנית.
כתבות IP רגילה שמתחילה ב 172 לא מספיקה לנו לצורך הגדרת הנתב, לכן יש לבקש מחברת הכבלים כתובת קבועה עם Lease ארוך (30 שנה).
כתובת כזו מתחילה ב 172.28

הגדרת הנתב:
יש לחבר את המודם לנתב דרך יציאת ה-WAN ואת המחשב ליציאת ה-LAN.
לאתר שהכל מחובר יש להדליקת הנתב ולהמתין מספר שניות. יש להכנס למסך TELNET
(התחל->הפעלה->TELNET 192.168.1.1)
סיסמת הכניסה הראשונית לנתב היא: 1234
אחרי הקשת הסיסמא מגיעים למסך הראשי ובוחרים באפשרות מספר 24
בתפריט הבא יש לבחור בתפריט באפשרות מספר 1

במסך הבא יופיעו שתי כתובת IP:
IP Address- כתובת שמקבלים מהמודם כבלים
IP Mask- כתבות משנה שמקבלים ממודם כבלים
יש להעתיק את הכתבות האלה על דף, אנו נשתמש בהם בהמשך.

כעת יש לחזור לתפריט הקודם ע"י הקשה על מקש ESC
ולבחור באפשרות מספר 4. במסך זה יש לבחור באפשרות מספר 3 -WAN DHCP Renewal
במסך הבא תופיעה עוד כתובת Gateway IPAddress
יש לרשום גם את כתבות זו על דף.
כעת ניתן לסגור את מסך ה-TELNET

כעת יש לפתוח את הדפדפן ולהקליד 192.168.1.1
סיסמת כניסה: 1234

במסך הראשי יש לבחור מהתפריט בצד שמאל את האפשרות WAN
בתפריט המשנה יש לבחור WAN IP
במסך זה יש לסמן את האפשרות USE FIXED IP ADDRESS
לאחר מכן יש למלא את שלושת השורות מתחת לפי הפרטים שבדף:
My WAN IP Address- כתובת IP שקיבלנו ממודם כבלים
MY WAN Subnet Mask- כתבות המשנה שקיבלנו ממודם כבלים
Gateway IP Address- כתבות השער שקיבלנו ממודם כבלים
בסיום יש ללחוץ על כפתור APPLY על מנת לשמור את ההגדרות.

לאחר מכן יש לעבור לתפריט WAN ISP ולשנות באפשרות ה-Encapsulation למצב PPTP
באפשרויות מתחת יש להקליד את שם המשתמש והסיסמא כפי שקיבלתם מספק האינטרנט שלכם.
בחלק התחתון של המסך יופיעו שלושה כתובות, שתי הכתובת הראשונות יופיעו באופן אוטומטי, יש להוסיף רק את הכתובת השלישית.
Server IP Address- כתובת שרת החיוג של ספק האינטרנט.
ניתן להשתמש בטבלה שלנו או לשאול את ספק האינטרנט. רשימת שרתי VPN
בסיום יש ללחוץ על כפתור APPLY

לאחר מכן יש לבחור בתפריט מצד שמאל את האפשרות STATIC ROUTE
במסך זה יש לבחור את שורה מספר 2 ולחוץ על כפתור EDIT
במסך החדש יש למלא מספר פרטים:
ROUTE NAME- שם הניתוב, ניתן לבחור כל שם, למשל: ISP
ACTIVE- יש לסמן את האפשרות.
DESTINATION IP ADDRESS- כתובת שרת החיוג של ספק האינטרנט. אותה כתובת כמו שרשמנו ב Server IP Address
IP Subnet Mask- יש לרשום 255.255.255.255
Gateway IP Address-כתובת השער של מודם הכבלים
MATRIC- יש לשנות מ 2 ל 1
בסיום יש להקיש על כפתור APPLY

כאן מסתיימת הגדרת הנתב בחיבור כבלים
הערה: יש להגדיר את הנתב לפי סדר השלבים אחרת הנתב לא יתחבר.
כל טעות תגרום לבעיה בחיבור.