תנאי שימוש באתר


אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי.
אין להעתיק או לשכפל או להשתמש בתכנים ללא אישור בכתב מבעליו ומפעיליו של האתר.


אתר אינטרנט זה אינו לוקח על עצמו כל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש באתר ובמידע המוצג בו.

אתר אינטרנט בכבלים אינו משתייך לשום חברת כבלים/אינטרנט לכן אין לראות בפרסומות שיפורסמו באתר המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

השירותים באתר ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

על כל בעיה/תלונה/הערה או סתם בקשה הינך מוזמן ליצור קשר עם מנהלי האתר.

גלישה נעימה!