התקנה ראשונית


הערה: את ההתקנה מבצעת חברת הכבלים בלבד או מי שהוסמך על ידה

שלב א:
יש לוודא נק' כבלים באזור המחשב, במידה ואין יש להתקין אחת.

שלב ב:
יש להתקין מפצל מסוג MHZ 5-900 לחיבור הטלוויזיה והמחשב בקו משותף.

שלב ג:
1. את המודם מחברים לכרטיס רשת במחשב בעזרת כבל רשת מסוג RJ-45
2. ובכבל 75Ω Coax עם מחבר F-type לשם חיבור המודם למפצל.
3. לבסוף יש לחבר את המודם לחשמל בעזרת כבל המתח המסופק עם המודם.

שלב ד:
במידה והמודם הסתנכרן ניתן לבצע התחברות לספק.

קצת מידע טכני:
256QAM/QPSK/16QAM
סוג אפנון
DOCSIS 1.0
סוג ממשק מרכזיה
(downstream) (-5)dBmv - (+15)dBmv
עוצמת קליטה
(upstream) (30)dBmv - (55)dBmv
עוצמת שידור
34dB -החל מ
יחס אות/רעש

טבלת TX - עוצמת הלוך