הדפס מסמך

פתרון להעברת קבצים בתוכנת ICQ בחיבור עם נתב


הגדרת ICQ:
1. פתח את תוכנת ICQ והתחבר.
2. לחץ על Main > Preferences > Connections > Server tab. וודא כי הפורט הוא 5190.
תחת Proxy Settings, וודא כי האפשרות Not Using Firewall מסומנת.

3. עבור ללשונית User, סמן את האפשרות Not Using Proxy, סמן את האפשרות Use the Following TCP Listen Port for incoming event והכנס מ: 20000 ועד 20019.

4. לחץ על OK

הגדרת הנתב:
1. יש להכנס להגדרות הנתב בעזרת הדפדפן ולחפש את האפשרות לעבודה עם אפליקציות שונות.
2. בחר שורה פנויה והקלד:
  • Trigger=5190
  • Incoming Ports=20000-20019 למשתמש אחד. לשני משתמשים הכנס 20000-20039. לעוד משתמשים הוסף עוד 20.
3. שמור שינויים אלה ובמידת הצורך אתחל את הנתב.


בהצלחה.