הגדרת חייגן כבלים MAC OSXראשית יש לוודא שקיבלנו כתובת IP מרשת הכבלים.
יש להיכנס ל- System Preferences וללחוץ על הצלמית Network.
מתוך אפשרות Show יש לבחור ב- Built in Ethernet , לבחור בלשונית TCP/IP בשדה Configure Ipv4 לבחור ב-Using DHCP ולוודא שכתובת ה-IP הינה 172.2X.X.X:
כעת יש לפתוח את תיק התוכנות (Applications) ולהפעיל את התוכנה Internet Connect.
יש ללחוץ על אפשרות VPN.
בחר באפשרות PPTP:
יש להזין את כתובת שרת החיוג של ספק האינטרנט ואת שם המשתמש והסיסמא שלך לחיבור לאינטרנט.
על מנת להתחבר עם חייגן PPTP יש להפעיל תחילה עדכון בשם Ilconnect.
את העדכון ניתן להוריד מהאתר של "ידע מחשבים":

במידה ומדובר במערכת הפעלה יגואר -Mac OS X 10.2 יש להתקין עדכון בשם iLconnect
במידה ומדובר במערכת הפעלה פנתר - Mac OS X 10.3 יש להתקין עדכון בשם ilConnect II
במידה ומדובר במערכת הפעלה פנתר - Mac OS X 10.3.4 ומעלה אין צורך בהתקנת עדכון כלשהו, יש לבטל הצפנת סיסמא בחייגן בלבד.

בסיום התקנת העדכון יש לבצע הפעלה מחדש למערכת ההפעלה.
ביטול הצפנת סיסמא בחייגן VPN ב- Mac OS X 10.3.4
לאחר הגדרת חייגן VPN יש ללחוץ על תפריט Configuration ולהיכנס
ל- Edit Configurations:
יש ללחוץ על תפריט Encryption ולבחור באפשרות None.
בסיום יש ללחוץ על כפתור OK.
לאחר התקנת העדכון יש להפעיל את התוכנה Internet Connect, להיכנס לתפריט VPN וללחוץ על הכפתור Connect.
 
גלישה נעימה!